ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ

ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ

ਮਿਸਟਰ ਲੀਚੇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 2-4 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ "ਸੇ ਇਟ ਵਿਦ ਕਲੇ" ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਚ ਪੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਬਾਥ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ! ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ Instagram.