ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 19, 2023 - ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਵਸ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ।