ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਗੀਓ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਨੇਜ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਸਟਪਲੇਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਖਰਤਾ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਗੀਓ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।