ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਦਿਨ!

ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਦਿਨ!

ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਿਨ: ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਦਿਨ!
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ!

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪਲੇਨੇਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ!
#weareplainedge #plainedgepride #ਅਸੀਂ ਹਾਂ #ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ #plainedge


ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: