ਪਲੇਨੇਜ ਐਚਐਸ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ

ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਫਸਟ੍ਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ NYSSMA ਮੇਜਰਸ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਨੇਜ HS ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਲੇਨੇਜ HS ਚੈਂਬਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਵਿਦ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ!

ਚਿੱਤਰ ਨੂੰimage2