ਬਸੰਤ ਖੇਡਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਲੇਨੇਜ ਐਥਲੀਟ

ਸਪਰਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਸੀਜ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੀਮ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਸਬੰਧਤ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ:

https://www.plainedgeschools.org/administration/list-teams

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, 3/14 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪੇ/ਐਥਲੀਟ/ਕੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸੀਜ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਇਨ ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਪਸਲਿਪ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਰਸ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਨ 1 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

  • ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਰੋਸ: ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟਰਫ ਫੀਲਡ
  • ਲੜਕੇ ਜੇਵੀ ਲੈਕਰੋਸ: ਈਸਟਪਲੇਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 3:15 ਵਜੇ ਬੱਸ ਲਓ
  • ਗਰਲਜ਼ ਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਰੋਸ: ਪਲੇਨੇਜ ਪਾਰਕ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਬੱਸ ਲਓ
  • ਗਰਲਜ਼ ਜੇਵੀ ਲੈਕਰੋਸ: 3:15pm 'ਤੇ ਪਲੇਨੇਜ ਪਾਰਕ ਲਈ ਬੱਸ ਲਓ
  • ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ 'ਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ: ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟਰੈਕ
  • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜੇਵੀ ਸਾਫਟਬਾਲ: ਸ਼ਾਮ 3:15 ਵਜੇ ਸ਼ਵਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਬੱਸ ਲਓ
  • ਲੜਕੇ 'ਵਰਸਿਟੀ ਟੈਨਿਸ: ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੋ
  • ਵਰਸਿਟੀ ਬੇਸਬਾਲ: ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੋ
  • ਜੇਵੀ ਬੇਸਬਾਲ: ਪਲੇਨੇਜ ਪਾਰਕ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਬੱਸ ਲਓ

ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਫਾਈਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ