ਪਲੇਨੇਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨੇਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ, ਉਤਪਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੇਨੇਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਰਸ-ਲੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਵਰਸਕੂਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਲ ਨਾਲ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਸਾਡੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ (516) 992-7565 ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।